Hồ chứa nước Sông Lũy – Bình Thuận

I. GIỚI THIỆU

– Công trình được xây dựng trên Sông Lũy thuộc địa phận xã Phan Lâm – Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tuyến công trình là vùng tuyến I nằm dưới hợp lưu của các sông Ta Mai, Ma Tin và Sông Lũy khoảng 700m. Cách tuyến đập dâng Phan Rí – Phan Thiết đã xây dựng khoảng 700 – 800m về phía thượng lưu. 

– Dự án có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 24.200ha đất canh tác; Cấp nước phục vụ sinh hoạt và du lịch; duy trì dòng chảy môi trường; giảm lũ hạ du; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt nhằm cải thiện, nâng cao mức sống cho người dân trong vùng; kết hợp phát điện.

II. QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Dự án bao gồm các hạng mục sau:

+ Đập chính – bê tông trọng lực: Mặt cắt cơ bản dạng tam giác, mái thượng lưu thẳng đứng, mái hạ lưu m=0,70, chiều dài theo đỉnh đập 325,0m, bề rộng mặt đập 6,0 m, chiều cao đập lớn nhất 34,0m. 

+ Đập chính- Đập đất: Đập đất 2 khối, chiều dài theo đỉnh đập 835,0m, chiều cao lớn nhất 15,0m, chiều rộng đỉnh đập 6m, cứng hóa bằng BTM20, tiêu thoát nước thân đập và hạ lưu kiểu ống khói và đống đá hạ lưu, mái đập thượng lưu m= 3 và 3,25 được gia cố bảo vệ bằng tấm BTCT M20, dày 15cm, mái hạ lưu m= 2,5 và 2,75 trồng cỏ bảo vệ, rãnh tiêu nước mái hạ lưu bằng BTM15. 

+ Tràn xả lũ – có cửa: Bố trí tại lòng sông, tràn gồm 03 cửa, kích thước nxBxH = 3x8x9m, lưu lượng thiết kế QP1%=1.352m3/s; hình thức tràn thực dụng kiểu ofixerop, cao trình ngưỡng +120,5m, kết cấu BT và BTCT; tiêu năng đáy. Thoát nước thấm thân đập, nền và xử lý thấm, gia cố nền tương tự đập bê tông.  

+ Tràn xả lũ – tự do: Bố trí kế bên trái tràn có cửa, hình thức tràn thực dụng không chân không, bề rộng tràn nước B=40m, lưu lượng thiết kế QP1%=45m3/s cao trình ngưỡng tràn bằng MNDBT +129,50m, tràn gồm 04 khoang mỗi khoang rộng 10m, kết cấu BT và BTC. Xử lý thấm, gia cố nền tương tự đập bê tông.  

+ Cống lấy nước thủy lợi 

+ Cống lấy nước sinh hoạt

III. PHẦN VIỆC CỦA BẮC TRUNG NAM

Bắc Trung Nam là nhà thầu phụ đảm nhận thi công hạng mục kết cấu bê tông cốt thép bao gồm đập chính – bê tông trọng lực và cửa tràn xả lũ.

IV. HÌNH ẢNH THI CÔNG