Cầu cảng – Dự án Chống ngập Tp Hồ Chí Minh

I. GIỚI THIỆU

Hạng mục Cầu cảng thuộc gói XD01: Thi công hạng mục các đoạn đê/kè xung yếu, các đoạn cống nhỏ dưới đê từ Vàm Thuật đến Mương Chuối và khu quản lý trung tâm – Dự án chống ngập do triều khu vực Tp. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Cầu cảng nằm bên sông Mương Chuối thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè có chức năng tập kết và làm bãi gia công cửa van phục vụ cho các cống trong Dự án, đồng thời phục vụ công tác neo đậu tàu thuyền cho tàu thuyền qua lại cống Mương Chuối và công tác sửa chữa sau này khi Dự án đi vào hoạt động.

II. QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Bắc Trung Nam đảm nhận thi công toàn bộ hạng mục Cầu cảng có quy mô như sau:

+ Phần cầu cảng chính có kết cấu BTCT vĩnh cửa, chiều dài L=5×25=125m, rộng 29m; phần bãi gia công tạm có kích thước 21x125m

+ Thời gian thi công: 8 tháng

+ Móng cọc 35x35cm dài 42m (420 cọc, tổng 18.060m dài). Hệ dầm, sàn và các hạng mục bê tông khác trên 2.000m3 bê tông. 

III. HÌNH ẢNH THI CÔNG