Cầu Vũ Yên I – TP Hải Phòng

I. GIỚI THIỆU

Cầu Vũ Yên I thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Vũ Yên I tại huyện Thủy Nguyên – Tp. Hải Phòng. Cầu nằm trên sông Ruột Lợn kết nối khu công nghiệp VSIP với đảo Vũ Yên.

II. QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Công trình cầu Vũ Yên I có quy mô như sau:

+ Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II;

+ Cấp thông thuyền: Cấp III

+ Thời gian thi công: 5 tháng

+ Tổng chiều dài công trình 636m gồm phần cầu, cống hộp dọc cầu và đường đầu cầu.

+ Phần cầu chính gồm 10 nhịp cầu, mỗi nhịp 9 dầm Super T 38,2m. Cầu có 9 trụ và 2 mố, trong đó có 2 trụ mở rộng dạng chữ V ở giữa sông. Mặt cắt ngang cầu 20m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn đi bộ. Nền móng cọc khoan nhồi D1500 ngàm trong đá;

+ Cống hộp dọc cầu gồm có 7 đốt, chiều dài 130m với móng cọc đóng bê tông ly tâm D400.

III. PHẦN VIỆC CỦA BẮC TRUNG NAM

Trungnam 18E&C là nhà thầu phụ đảm nhận thi công tác phần xây dựng kết cấu công trình với các hạng mục chính sau:

+ Thi công phần cọc khoan nhồi, bệ thân xà mũ từ mố M1 đến trụ P6;

+ Đúc và lắp đặt dầm và thi công mặt cầu 6 nhịp dầm Super T 38,2m;

+ Thi công toàn bộ phần cống hộp dọc cầu phía Thủy Nguyên dài 130m;

+ Thi công phần đường đầu cầu Thủy Nguyên và hoàn thiện cầu

IV. HÌNH ẢNH THI CÔNG