Cống Xẻo Rô – Kiên Giang

I. GIỚI THIỆU

Cống Xẻo Rô nằm cách kênh Cái Lớn khoảng 550m, ở hạ lưu phà Tắc Cậu thuộc huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Với mục tiêu Kiểm soát nguồn nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, tạo nguồn nước ngọt cho vùng ven biển, tăng cường khả năng thoát lũ, tiêu úng, tiêu chua cải tạo đất phèn và kết hợp phát triển giao thông trong khu vực, Dự án có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội trong vùng ven biển của tỉnh Kiên Giang

II. QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Bắc Trung Nam là nhà thầu chính đứng đầu liên danh thực hiện công tác phần xây dựng chính như sau:

+ Thi công cống số 1 và bụng Âu Thuyền

+ Thi công kè nối tiếp bờ phía đồng

+ Xây dựng Nhà Quản lý và hệ thống cảnh quan kiến trúc.

+ Thời gian thi công 13.5 tháng.

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH