Nút giao Đồng Thắng – Thanh Hóa

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa mở hồ sơ đề xuất tài chính của Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam tại Gói thầu số 24 Thi công xây dựng nút giao Đồng Thắng Km335+400 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) của Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Hình ảnh mang tính chất minh họa