Giới thiệu chung

1. Tên công ty viết bằng tiếng việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG BẮC TRUNG NAM

2. Tên công ty viết bằng tiếng Anh:

BAC TRUNG NAM INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

3. Tên viết tắt: BAC TRUNG NAM

4. Đại diện:

  • Ông: BÙI MẠNH HÙNG – CHỦ TỊCH HĐQT
  • Ông: TRẦN VĂN HOÀNG – GIÁM ĐỐC

5. Địa chỉ: 3/19 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

6. Điện thoại/ Fax: 028. 38635936

7. Email: vanthu@bactrungnam-vn.com

8. Website: www.bactrungnam-vn.com

9. Ngành nghề chính: xây dựng công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi

10. Mã số doanh nghiệp: 0313822745