Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ – Bình Phước

I. GIỚI THIỆU
Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ có tổng công suất 50MWp, với tổng mức đầu tư 862 tỉ đồng, được xây dựng trên địa bàn xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập) và phường Thác Mơ (TX Phước Long), trên diện tích 57ha. Chủ đầu tư là CTCP Thuỷ điện Thác Mơ.
Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 8/2020, đến ngày 7/12/2020.
II. PHẦN VIỆC CỦA BẮC TRUNG NAM
BẮC TRUNG NAM là nhà thầu phụ đảm nhận thi công các hạng mục công việc chính sau:
+ Cung cấp vật tư, thi công móng đỡ tấm pin.
+ Lắp đặt giá đỡ, tấm pin mặt trời.
+ Thi công hệ thống inveter, nhà điều hành, đường giao thông, hệ thống thoát nước, hàng rào, …..
III. HÌNH ẢNH THI CÔNG