Cống Hàng Bàng – TP. Cần Thơ

I. GIỚI THIỆU

Công trình Cống Hàng Bàng thuộc “Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị”  nhằm tăng cường khả năng chống chịu của thành phố trước những nguy cơ về ngập lụt và các ảnh hưởng từ việc đô thị hóa nhanh, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý đô thị cho thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu trong vai trò là trung tâm kinh tế – xã hội của vùng ĐBSCL.

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ

II. QUY MÔ CÔNG TRÌNH 

– 01 khoang cống 20m, cửa van cung đóng mở bằng kích thủy lực.
– Âu thuyền bằng BTCT dài 64m, khoảng thông thuyền 5m.
– Cầu giao thông rộng 9,5m dầm T ngược 25m.

III. HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH