Các công trình thuộc Dự án VINCITY Gia Lâm

I. GIỚI THIỆU

Một số công trình nằm tại Dự án khu đô thị VINCITY Gia Lâm – Hà Nội do Tập đoàn VINGROUP làm Chủ đầu tư. Công trình này được thi công trong thời gian rất ngắn đòi hỏi Nhà thầu huy động vật tư, máy móc và nhân lực rất lớn, làm 3 ca không kể nắng mưa để hoàn thành công trình đúng hẹn.

II. QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Trungnam 18E&C là nhà thầu phụ đảm nhận thi công toàn bộ các hạng mục sau:

+ Cống hộp thoát nước 3 lõi 3x3m, chiều dài 400m, nằm âm dưới mặt đường thi công trong 45 ngày;

+ Cầu tạm số 1 có kết cấu thép chiều dài phần cầu 12m, bề rộng xe chạy 5,5m;

+ Cầu tạm số 2 kết cấu thép gồm 2 nhịp giàn 12m, bề rộng xe chạy 5,5m;

+ Một phần đường trong Dự án.

III. HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

1. Cống hộp 3x(3×3)m dài 400m

2. Cầu tạm