Xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi

Mảng xây dựng bao gồm công tác xây dựng kết cấu hạ tầng các công trình cầu đường, thủy lợi, dân dụng, …. Đây là lĩnh vực hoạt động chính, đóng góp phần lớn doanh thu cho công ty. Với đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư và công nhân nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, Công ty ngày càng chứng minh được năng lực và không ngừng vươn lên phát triển thành một công ty xây dựng lớn mạnh.

Các công trình tiêu biểu:

1. Cống kiểm soát triều Mương Chuối – Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
2. Cầu Vũ Yên I – Huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
3. Cống Cái Lớn – Tỉnh Kiên Giang

Bài viết cùng chủ đề: