Tiến độ thi công Cầu Lạch Quèn, Cửa Thơi

Cầu Lạch Quèn, Cầu Cửa Thơi đang hối hả giai đoạn cuối, dự kiến hoàn thiện cuối năm 2023 sẽ tô điểm thêm vẻ đẹp cho Nghệ An và thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ của tỉnh.