Lễ hợp long biên Cầu Mỹ Thuận 2 – Vĩnh Long

Ngày 26/07/2023 biên nhịp T16 – T17 cầu Mỹ Thuận 2 bờ Vĩnh Long đã được hợp long.Cầu Mỹ Thuận 2 là một trong những dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1 được quyết định đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với hơn 5.000 tỉ đồng. Đây là công trình cầu dây văng lớn nhất được các nhà thầu Việt Nam thiết kế, thi công.