Đường trên cao Vành đai 2 – Hà Nội

I. GIỚI THIỆU

Đường trên cao Vành đai 2 – Hà Nội từ cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở là đoạn cầu cạn chạy dọc tuyến đường bộ có chiều dài hơn 4km. Kết cấu nhịp dầm cầu được thi công theo công nghệ xe đúc MSS còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

II. QUY MÔ CÔNG TRÌNH

Công ty Cổ phần Xây Lắp Bắc Trung Nam là nhà thầu phụ đảm nhận thi công một phần công việc các hạng mục:

+ Thi công kết cấu phần dưới gồm bệ thân, xà mũ trụ;

+ Đúc dầm tại chỗ theo công nghệ MSS;

+ Đúc nhịp dầm lớn đổ tại chỗ bằng hệ đà giáo đỡ đáy;

+ Hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Xây Lắp Bắc Trung Nam đang thực hiện gói thầu XL03 và XL01, thời gian thi công 24 tháng.

III. HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH