Cập nhật tiến độ thi công Cầu Sông Đào – Nam Định

Cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi nằm ở vị trí cách cầu Đò Quan hiện tại không xa, về phía hạ nguồn.

Cập nhật tiến độ thi công Cầu Sông Đào – Nam Định: